Jeśli posiadacie Państwo ważną certyfikację w innej akredytowanej jednostce certyfikującej, zapraszamy do przeniesienia jej do ISOCERT. Jest to bezpłatna i prosta dla Klienta procedura. Aby jej dokonać potrzebujemy:

  • przenoszonego certyfikatu z poprzedniej jednostki,
  • raportów z całego ostatniego cyklu certyfikacji,
  • informacji o niezamkniętych niezgodnościach (jeśli wystąpiły),
  • informacji o skargach i postępowaniu organów nadzoru wobec organizacji w zakresie zgodności z prawem (jeśli wystąpiły).

W przypadku przeniesienia na podstawie Przeglądu Przenoszonej Certyfikacji, ISOCERT realizuje cykl certyfikacji do końca zgodnie z etapem, na którym została ona przeniesiona.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dopasowanych do Państwa sytuacji.
tel. 505 499 767, biuro@isocert.pl