Naszym atutem jest adekwatność ceny procesu certyfikacji do realiów gospodarczych Polski i możliwości certyfikowanych Organizacji. Wykonujemy usługi z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Opłaty związane z certyfikacją, nadzorem oraz ponowną certyfikacją ponosi Organizacja. Ich wysokość zależy od kilku czynników, ale najważniejszym z nich jest czas trwania auditu.

Liczbę auditoro-dni wylicza się z podziałem na systemy w oparciu o dokument obowiązkowy „Ustalenie czasu auditu systemów zarządzania jakością i systemów zarządzania środowiskowego” IAF MD 5:2019 i inne stosowne dokumenty.

W liczeniu czasu trwania auditu decydujące znaczenie ma liczba zatrudnionych osób. Uwzględnia się jednak dodatkowo czynniki wymienione poniżej.

Czynniki zmniejszające czas pracy auditorów

 • Klient nie jest „odpowiedzialny za projektowanie”, lub w zakresie nie ma innych elementów normy (tylko QMS);
 • Bardzo mały oddział w stosunku do liczby pracowników;
 • Dojrzałość systemu zarządzania;
 • Audit połączony systemu zintegrowanego składającego się z dwóch lub więcej kompatybilnych systemów zarządzania;
 • Wcześniejsza znajomość systemu zarządzania klienta;
 • Gotowość klienta do certyfikacji (np. Klient już jest certyfikowany lub uznany zgodnie z innym programem strony trzeciej);
 • Działania o niskiej złożoności, np.: procesy związane z jedną główną działalnością, identyczne działania wykonywane na wszystkich zmianach, znaczną część personelu pełniącego podobną, prostą funkcję;
 • W składzie personelu znajdują się osoby pracujące „poza lokalizacją”, np. handlowcy, kierowcy, personel wykonujący usługi, itd.

Czynniki zwiększające czas pracy auditorów

 • Skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność
 • Personel mówiący kilkoma językami i konieczność korzystania z tłumacza
 • Duży teren w stosunku do liczby pracowników
 • Duża liczba przepisów regulujących działalność organizacji
 • Systemy obejmujące bardzo skomplikowane procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych czynności
 • Procesy związane z zastosowaniem kombinacji sprzętu, oprogramowania, technologii i usług
 • Działania wymagające wizytowania miejsc tymczasowych
 • Większa wrażliwość w odbiorze środowiska w porównaniu z typowymi sektorami przemysłu
 • Opinie zainteresowanych stron
 • Pośrednie aspekty wymagające zwiększenia czasu auditu (np. relacje z siedzibą główną lub lokalnymi władzami)
 • Pośrednie aspekty wymagające zwiększenia czasu auditu (np. relacje z siedzibą główną lub lokalnymi władzami)