System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2022 to zbiór wymagań umożliwiający ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie polityki związanej z informacją.
Jest to międzynarodowy i rozpoznawalny standard.

Zgodnie z jego wytycznymi, bezpieczeństwo informacji powinno być zawsze rozpatrywane w trzech aspektach:

 • poufności informacji – rozumianej jako zapewnienie, że dostęp do informacji mają wyłącznie upoważnione osoby lub podmioty,
 • integralności informacji – rozumianej jako zapewnienie, że informacja jest kompletna (nie zawiera wykluczeń, które mogą mieć wpływ na właściwe rozumienie przekazu informacyjnego),
 • dostępności informacji – rozumianej jako zapewnienie, że upoważnieni użytkownicy mają dostęp do informacji w każdej sytuacji, kiedy jest to niezbędne do realizacji ich zadań.

ISO/IEC 27001:2022 –  pomaga organizacjom stworzyć odpowiednie warunki ochrony informacji. Odpowiednie tzn. adekwatne do ryzyka utraty, zniszczenia lub odtajnienia informacji.
Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zapewnieniem dla kontrahentów, że ochrona danych i informacji jest istotna dla firmy. Standard ten ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, dla których informacja stanowi wymierną wartość lub jej ochrona wynika z odpowiednich przepisów prawa. Mogą to być: firmy, banki, jednostki administracji publicznej różnych szczebli, jednostki służby zdrowia, organizacje non-profit.

Korzyści z działania zgodnego ze standardem ISO/IEC 27001:2022

 • ustanowienie środków bezpieczeństwa dla danych informatycznych,
 • poprawa kontroli nad zagrożeniami,
 • systemowa redukcja popełnianych błędów,
 • minimalizowanie kosztów poprzez zoptymalizowanie struktur,
 • wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji,
 • zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych poprzez chronienie ich danych wrażliwych,
 • właściwe reakcje na zagrożenie spójności danych przedsiębiorstwa,
 • optymalizacja procesów, oszczędność czasu i środków,
 • wskazuje, że organizacja funkcjonuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
 • zapewnia komfort Klientom, pracownikom, partnerom handlowych i zainteresowanym stronom przez budowanie świadomości, że systemy przetwarzania informacji wykorzystywane w organizacji a tym samym przetwarzane w nich informacje są bezpieczne.