PN-EN ISO 3834-2:2021-09

Normy serii PN-EN ISO 3834-2:2021-09 przeznaczone są dla organizacji, które stosują procesy spawalnicze w produkcji własnych wyrobów. Zawierają one wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, choć mogą być adaptowane dla innych procesów spawania.Odnoszą się one do samej jakości wyrobów, na które może wpłynąć spawanie. Do celów certyfikacji stosuje się trzy normy:

  • PN-EN ISO 3834-2:2021 zawierającą pełne wymagania jakości
  • PN-EN ISO 3834-3:2021 zawierającą standardowe wymagania jakości
  • PN-EN ISO 3834-4:2021 zawierającą podstawowe wymagania jakości

W ISO 3834 ustalono metodę szacowania zdolności organizacji do wytwarzania wyrobów o określonej jakości, niezależnie od typu konstrukcji. Poza uniwersalnością zastosowania, do zalet normy należą:

  • Podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych
  • Potwierdzenie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych
  • Ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE