CYBERBEZPIECZEŃSTWO W TWOJEJ ORGANIZACJI
Szeroki wachlarz usług, kompleksowa obsługa, szybkość działania.

Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, wysokie kompetencje jako akredytowana jednostka certyfikacyjna i wykwalikowana kadra auditorów trenerów pozwalają nam zagwarantować skuteczną, bezstronną i rzetelną współpracę.

Jeśli chcecie doskonalić swoje działania w tym obszarze, być krok przed konkurencją, a przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo swojej firmie i pracownikom, sprawdźcie naszą ofertę.

NASZE USŁUGI

  • Audit Cyberbezpieczeństwa

Audyt zgodności organizacji z wymaganiami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zobowiązuje operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych do wykazania odpowiednich zdolności
i kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zdolności te, powinny zapewniać poufność, integralność i dostępność danych przetwarzanych w systemach wspierających realizację usług kluczowych oraz ciągłości świadczenia usług cyfrowych.

Pomożemy zweryfikować gotowość Twojej organizacji do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

– sprawdzisz poziom bezpieczeństwa Twojej organizacji;

– będziesz widział potrzebę wprowadzenia zmian, aby spełniać wymagania prawne wynikające z ustawy o KSC;

– udoskonalisz skuteczną ochronę przed cyberatakami;

– oszacujesz ryzyka;

– dla swoich kontrahentów będziesz firmą dbająca o cyberbezpieczeństwo.

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 pomaga organizacjom stworzyć odpowiednie warunki ochrony informacji. Odpowiednie tzn. adekwatne do ryzyka utraty, zniszczenia lub odtajnienia informacji.
Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zapewnieniem dla kontrahentów, że ochrona danych i informacji jest istotna dla firmy.

  • Szkolenia w formie otwartej / zamkniętej, stacjonarne / online

Zakres szkoleń obejmuje procesy auditowania, procesy certyfikacji, obszar cyberbezpieczeństwa.

Wszystkie informacje dotyczące oferty szkoleniowej znajdziecie Państwo na podstronach: TERMINARZ i INFORMACJE O SZKOLENIACH