Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu

 

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego, który właśnie przeglądasz, jest firma ISOCERT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław, REGON 363680338, KRS 0000600924.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma ISOCERT sp. z o.o. sp.k.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rysiej 1A, można się z nami skontaktować poprzez adres
e-mail: biuro@isocert.pl

 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ISOCERT sp. z o.o. sp.k. w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w tym w szczególności:

– dane pozyskane za pomocą formularzy – w oparciu o Twoją zgodę, w celu adekwatnym do formularza (odpowiedź na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy, zapytanie ofertowe itp.) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania lub do czasu wycofania przez Ciebie ww. zgody

– dane pozyskane do wykonania umowy – gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o zmianach oraz o nowych/podobnych usługach ISOCERT sp. z o.o. sp.k.  (tzw. marketing bezpośredni usług własnych), które mogą Cię zainteresować, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Ciebie zgody, a w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego przez szczególne przepisy prawne

– dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych.

Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W przypadku odmowy dostępu do danych nie będziemy jednak mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie, wysłać oferty lub zrealizować innej usługi, którą chcesz uzyskać od ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

 

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych

W każdej chwili masz prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami poprzez adres e-mail: biuro@isocert.pl

Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych

Nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich
i dostępem z zewnątrz.

Odbiorcami Twoich danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy ISOCERT sp. z o.o. sp.k., którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp (np. pracownicy działu sprzedaży, marketingu itd.).

 

Przekazywanie danych innym podmiotom

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT) na zlecenie ISOCERT sp. z o.o. sp.k., na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane nie są przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG. Korzystamy wyłącznie z usług podmiotów zlokalizowanych w EOG.

 

Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Jak większość stron internetowych, również serwis internetowy, który właśnie przeglądasz, może wykorzystywać ciasteczka. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiemy, jaką stronę wyświetlić oraz możemy dostosować treści oferowane przez ISOCERT sp. z o.o. sp.k. do Twoich indywidualnych preferencji.

 

Prawa autorskie:

Treści zamieszczone w tym serwisie internetowym są własnością ISOCERT sp. z o.o. sp.k.
i podlegają ochronie prawnej (w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Możesz pobierać lub drukować strony/fragmenty serwisu, pod warunkiem przestrzegania ww. praw, w tym dotyczących użycia logo ISOCERT.

Wykorzystanie elementów serwisu w celach komercyjnych dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

Udostępniane treści serwisu nie mogą być modyfikowane, a ich podawanie bez czytelnego
i jednoznacznego określenia adresu strony źródłowej jest niedopuszczalne.

 

Odpowiedzialność i odnośniki do zewnętrznych stron

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. ISOCERT sp. z o.o. sp.k.  nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji, ani odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu spoczywa na jego użytkowniku.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. ISOCERT sp. z o.o. sp.k.  nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

Data wprowadzenia: 24.05.2018

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019