PN-EN 1090-1+A1:2012

Wymagania dotyczące konstrukcji stalowych

Zbiór norm EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” to zbiór wymagań dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych. Składa się on z trzech części:

 • EN 1090-1: „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”
 • EN 1090-2: „Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”
 • EN 1090-3: „Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych”

Do celów certyfikacji stosowana jest pierwsza część normy dotycząca oceny zgodności deklarowanych przez producenta właściwości elementów, która została zharmonizowana z unijną dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby budowlane”.

Od 1 lipca 2014(po upłynięciu okresu przejściowego) jej wymagania są obowiązkowe dla wszystkich wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych chcących wprowadzić na rynek unijny swoje wyroby.

Norma EN 1090 nakłada na producentów obowiązek oznakowania znakiem CE swoich metalowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub zespolonych stalowo-betonowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej. Aby nadać znak CE, producent musi najpierw przeprowadzić obowiązkową ocenę zgodności danego wyrobu zgodnie z wytycznymi EN 1090-1 oraz posiadać wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Jakich elementów konstrukcyjnych dotyczą wymagania normy EN 1090?
Zgodnie z punktem 1 normy EN 1090-1:2009 obowiązkowe wymagania normy odnoszą się do oceny zgodności:

 • właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych
 • elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych
 • elementów stalowych używanych w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych
 • elementów stosowanych bezpośrednio, w konstrukcjach budowlanych lub jako zestawy elementów konstrukcyjnych
 • elementów konstrukcyjnych oraz ich zestawów wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie
 • elementów wykonanych z wyrobów konstrukcyjnych walcowatych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii
 • elementów produkowanych z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów i odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni.

Korzyści wynikające z wdrożenia wymagań normy EN 1090 dotyczących ZKP

 • spełnienie warunków normy jest warunkiem dla wprowadzenia wyrobu na rynek unijny
 • zgodność z prawem i przepisami UE
 • redukcja liczby błędów produkcji
 • możliwość wprowadzania swoich produktów oznakowanych znakiem CE na rynek UE