Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarządzania jakością i zainteresowani systemem zarządzania jakością.

Cel:

Nabycie wiedzy w zakresie  przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji wg nowych wytycznych, uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji dotyczących przeprowadzania auditów.

Program:

Audyt wewnętrzny jako element procesu oceny skuteczności systemów zarządzania.

  •  Terminologia dotycząca procesu audytowania
  •  Zakresy odpowiedzialności i kompetencje audytorów wewnętrznych oraz zespołów audytorów wg normy ISO 19011
  • Wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:2018:

– planowanie auditów wewnętrznych,
– przygotowanie do auditu,
– prowadzenie działań auditowych,
– dokumentowanie auditu,
– raportowanie z auditu.
– komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie.

Czas trwania:

1 dzień