Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarządzania jakością i zainteresowani systemem zarządzania jakością.

Cel:

nabycie wiedzy w zakresie  przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji wg nowych wytycznych, uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji dotyczących przeprowadzania auditów

Program:

Audyt wewnętrzny jako element procesu oceny skuteczności systemów zarządzania
1. Terminologia dotycząca procesu audytowania
3. Zakresy odpowiedzialności i kompetencje audytorów wewnętrznych oraz zespołów audytorów wg normy ISO 19011
4. Wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:2018:
planowanie auditów wewnętrznych,
przygotowanie do auditu,
prowadzenie działań auditowych,
dokumentowanie auditu,
raportowanie z auditu.
komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie.

Czas trwania:

1 dzień