Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarządzania jakością i zainteresowani systemem zarządzania jakością, osoby zainteresowane wdrożeniem systemu zarządzania jakością

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z wymaganiami normy ISO 9001:2015
 • Annex SL – wytyczne dotyczące nowelizacji standardów ISO
 • Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015:
 1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 2. System zarządzania jakością i jego procesy
 3. Przywództwo
 4. Role, odpowiedzialności i uprawnienia
 5. Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans
 6. Wsparcie (począwszy od zasobów ludzkich aż po udokumentowane informacje)
 7. Działania operacyjne
 8. Ocena wyników
 9. Doskonalenie
 • Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością

Czas trwania:

1 dzień