Informujemy, że w dniu 22.02.2024 opublikowany został „Wspólny komunikat IAF-ISO w sprawie dodania kwestii związanych  ze zmianami klimatycznymi dla wszystkich systemów zarządzania”
Do szeregu istniejących norm dotyczących systemów zarządzania dodawane są dwa nowe stwierdzenia i zostaną one uwzględnione we wszystkich standardach będących w fazie opracowywania/weryfikacji.
Standardy objęte zmianami to między innymi: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 22000, ISO/IEC 20000, ISO 28000.

Celem zmian jest uwzględnienie potrzeby rozważenia wpływu zmian klimatycznych na zdolność osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania.

Dwa nowe stwierdzenia zostały uwzględnione w nowym tekście Zharmonizowanej Struktury w Załączniku 2 Załącznika SL do Dyrektyw ISO/IEC Część 1 ( 23.02.2024r).

Zmiany:
4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
Organizacja powinna określić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu i strategicznego kierunku jej działania, oraz takie, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonego(-ych) wyniku (wyników) systemu zarządzania XXX
Organizacja powinna monitorować i przeglądać informacje dotyczących tych zewnętrznych i wewnętrznych czynników.
Dodano: Organizacja ustala, czy zmiana klimatu jest istotną kwestią.

4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych.
Organizacja powinna określić:
a) strony zainteresowane, które są istotne dla systemu zarządzania XXX
b) wymagania tych stron zainteresowanych, które są istotne dla systemu zarządzania
Organizacja powinna monitorować i przeglądać informacje dotyczące tych stron zainteresowanych i ich istotnych wymagań.
Dodano: UWAGA: Odpowiednie zainteresowane strony mogą mieć wymagania związane ze zmianami klimatycznymi.

Znaczenie dla Organizacji:
Organizacje posiadające certyfikat ISO powinny podkreślić znaczenie zmian klimatycznych, powinny w swojej analizie kontekstu i stron zainteresowanych wziąć pod uwagę kwestie związane ze zmianami klimatycznymi. Analiza powinna odnosić się do kwestii czy zmiany klimatyczne wpływają na funkcjonowanie organizacji i jeśli tak to w jaki sposób.

IAF i ISO w swoim komunikacie podkreśla, że zmiany klimatyczne są istotnym tematem, a dodanie kontekstu zmian klimatycznych jest bardzo ważne. Normy ISO zawsze uwzględniały potrzebę uwzględnienia wszystkich kwestii wpływających na systemy zarządzania, które organizacja powinna uwzględnić, dlatego wiele organizacji posiadających system ISO już uwzględnia zmiany klimatyczne w swoim systemie.

Od kiedy zaczną obowiązywać zmiany?
Zmiany dotyczące wymagań w zakresie zmian klimatycznych, już weszły w życie i obowiązują wszystkie organizacje, które posiadają wdrożony system zarządzania. To oznacza, że kwestie związane ze zmianami klimatycznymi będą brane pod uwagę i oceniane podczas najbliższych audytów.

 

Źródłowe informacje i komunikat  ISO oraz IAF z dnia 22.02.2024 znajduje się na stronie

https://iaf.nu/en/news/iaf-and-iso-publish-joint-communique/