Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do pracowników wyznaczonych na Pełnomocników oraz Auditorów wewnętrznych, pracowników odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu systemu zarządzania, a także do osób prywatnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów połączonych z częścią teoretyczną.

Cel szkolenia:

Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu auditowania wg wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
  2. Omówienie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06 pod kątem auditowania
  3. Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych
  4. Wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:2011:
  • Cele, zadania i rodzaje auditów
  • Zasady prowadzenia i dokumentowania auditów
  • Formułowanie niezgodności oraz inicjowanie działań korygujących i  zapobiegawczych
  1. Praktyczne techniki auditowe
  2. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania
  3. Test