Czas trwania:

2 dni

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.

Program szkolenia:

Dzień 1 – WYMAGANIA STANDARDU ISO 17025

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia – zakres i struktura standardu ISO 17025

2. Wymagania ogólne standardu ISO 17025, dotyczące działalności laboratorium (bezstronność i poufność)

3. Wymagania standardu ISO 17025, dotyczące struktury laboratorium, w tym:

 • Zakres działalności
 • Odpowiedzialności i uprawnienia
 • Wymagania normatywne dla kierownictwa laboratorium

4. Wymagania standardu ISO 17025, dotyczące zasobów laboratorium, w tym:

 • Personel
 • Pomieszczenia, wyposażenie i warunki środowiskowe
 • Spójność pomiarowa
 • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz

5. Wymagania standardu ISO 17025, dotyczące procesu, w tym:

 • Przegląd zapytań, ofert i umów
 • Wybór, weryfikacja i walidacja metod
 • Pobieranie próbek
 • Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowania
 • Zapisy techniczne
 • Ocena niepewności pomiaru
 • Postępowanie z wynikami i skargami

6. Wymagania standardu ISO 17025, dotyczące systemu zarządzania:

 • Dokumentacja systemowa i jej nadzorowanie
 • Działania odnoszące się do ryzyk i szans
 • Doskonalenie i działania korygujące
 • Audit wewnętrzny
 • Przegląd zarządzania

 

Dzień 2: AUDITOWANIE wg WYMAGAŃ ISO 17025 i WYTYCZNYCH ISO 19011

7. Zasady auditowania wg normy ISO 19011:2018.

8. Rodzaje, poziomy i zakresy auditów oraz ich kryteria i cele.

9. Zarządzanie programem (harmonogramem) auditów z uwzględnieniem modelu PDCA.

10. Przeprowadzenie auditu, w tym:

 • Przygotowanie działań auditowych,
 • Plan auditu wewnętrznego,
 • Interakcje z audytowanymi,
 • Dowodowość w auditowaniu,
 • Przeprowadzenie czynności auditowych,
 • Sesje ćwiczeń z zakresu definiowania zgodności i przeprowadzania badań auditowych
 • Budowanie wniosków i raportowanie
 • Dzialania poauditowe

11. Kompetencje auditorów.

12. Rekapitulacja zagadnień i egzamin końcowy.