Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zarządzania (zsz), Pełnomocnicy ds. ZSZ, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania, pracownicy pracujący w ZSZ i inne osoby zainteresowane auditowaniem zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Cel szkolenia:

Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 9001: 2015/ISO 14001: 2015 oraz uzyskanie kompetencji Auditora wewnętrznego ZSZ.

Program:

MODUŁ I – SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

1.Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2015

  • zasady zarządzania jakością
  • terminologia dotycząca SZJ

2.Wymagania normy ISO 9001: 2015 i ich interpretacja w ujęciu auditowym

MODUŁ II – SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

1.Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001: 2015

  • ochrona środowiska a system zarządzania środowiskowego
  • terminologia dotycząca SZŚ

2.Wymagania normy ISO 14001: 2015 i ich interpretacja w ujęciu auditowym

MODUŁ III– AUDITOWANIE ZSZ

1.Auditowanie wg normy PN-EN ISO 19011: 2018

  • terminologia dotycząca auditowania
  • zasady auditowania
  • zarządzanie programem auditów
  • kompetencje auditorów
  • metodyka przeprowadzania i dokumentowania auditów (planowanie, przygotowanie do auditu, działania auditowe, raport z auditu, działania poauditowe

2.Psychologiczne aspekty auditowania ( audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami)

3.Techniki auditowania

4.Auditowanie ZSZ- ćwiczenia

5.Egzamin