Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, Managerowie i Właściciele ryzyk; kandydaci na stanowiska: kierowników, managerów jakości, bezpieczeństwa informacji, pełnomocników systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, inne osoby zainteresowane.

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia funkcji managera ds. jakości oraz bezpieczeństwa informacji  oraz poznanie nowoczesnych narzędzi i metod doskonalenia systemu.

Program szkolenia:

  1. Rola i zadania Managera jakości
  2. Rola i zadania Managera bezpieczeństwa informacji
  3. Kompetencje i efektywność osobista Managera
  4. Narzędzia i metody wspomagające działalność menadżera
  5. Narzędzia doskonalenia systemu- TQM, Keizen, LM
  6. Doskonalenie systemu zarządzania jakością/zarządzania bezpieczeństwem informacji.