Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, Managerowie i Właściciele ryzyk; kandydaci na stanowiska: kierowników, managerów jakości, pełnomocników systemu zarządzania jakością, inne osoby zainteresowane.

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia funkcji menagera ds. jakości z zakresu systemu zarządzania oraz poznanie nowoczesnych narzędzi i metod doskonalenia systemu.

Program:

  1. Rola i zadania Managera jakości
  2. Kompetencje i efektywność osobista Managera
  3. Narzędzia i metody wspomagające działalność Menagera
  4. Narzędzia doskonalenia systemu- TQM, Keizen, LM
  5. Doskonalenie systemu zarządzania jakością