Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do kierownictwa firmy, osób odpowiedzialnych za koordynację działań w systemie zarządzania (pełnomocników), liderów procesów oraz osób odpowiedzialnych za Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

Cel szkolenia:

poznanie głównych różnic między ISO 28000:2007 a ISO 28000:2022

  • zdobycie wiedzy na temat tego jak skutecznie wprowadzić zmiany ISO 28000:2022 w istniejącym Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

Program:

  •  najważniejsze zmiany w aktualnej wersji normy i sposób interpretacji nowych wymagań
  •  omówienie wymagań normy ISO 28000:2022
  •  dostosowanie istniejącego systemu zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw do wymagań aktualnej wersji normy ISO 28000:2022
  •  struktura dokumentacji systemowej niezbędnej do spełnienia wymagań normy ISO 28000:2022