Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, służba bhp, osoby zainteresowane wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Cel szkolenia: 

Nabycie wiedzy w zakresie wymagań norm.

Program:

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania BHiP
 • terminologia dotycząca SZBHiP
 • podejście strategiczne do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

……2. Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 45001:2024-02

 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 • Potrzeby/oczekiwania pracowników i innych zainteresowanych stron
 • System zarządzania BHiP i jego procesy
 • Przywództwo
 • Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans
 • Wsparcie (począwszy od zasobów ludzkich aż po udokumentowane informacje)
 • Działania operacyjne
 • Monitorowanie, ocena efektów działania
 • Doskonalenie

…..3. Zasady wdrażania i korzyści ze stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy