Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Auditorzy wewnętrznych systemów zarządzania, pełnomocnicy jakości.

Cel szkolenia:

Doskonalenie wiedzy w zakresie auditowania systemów zarządzania.

Program:

 1. Doskonalenie kompetencji Auditorów jako warunek utrzymania fachowości
 • wiedza i doświadczenie
 • kompetencje miękkie- magnetyzm osobisty Auditora
 • kompetencje branżowe
 • postawa Auditora – Auditor jako źródło sukcesu i porażki
 • jak radzić sobie z problemami, które obniżają efektywność audytów, m.in. brak zaangażowania pracowników do współpracy przy auditach
 • audit u przełożonego, auditowanie koleżanki z pracy- jak sprawić, aby audit nie wpłynął na relacje międzyludzkie

……2. Doskonalenie metodyki przeprowadzania auditów

 • skuteczne metody zbierania dowodów z auditu
 • ścieżka auditu procesowego
 • ścieżka auditu w oparciu o wymagania normy
 • magia niezgodności – od tego wszystko się zaczyna, czyli jak prawidłowe i rzetelne formułowanie niezgodności podnosi skuteczność audytów a jak „unikanie”, „omijanie” niezgodności burzy sens systemu
 • raport z auditu- jak sprawić, by był doskonały

……3. Auditowe podejście do ryzyk i szans – czyli jak oceniać realizację podejścia organizacji do działań w tym zakresie – myślenie oparte na ryzyku, kontekst organizacji i strony zainteresowane  – ewaluacja procesów w systemach zarządzania  jako wynik ewaluacji ryzyk i szans – ocena auditowa

……4. Doskonalenie systemów zarządzania i Auditor jako kreator doskonalenia

……5. Czas na pytania, czyli co nutruje Auditorów