Czas trwania:

4 godziny

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką metodologii identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych. Skierowane jest do pracowników firm, planujących wdrożyć lub pragnących udoskonalić swój system zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz wyrobienie w uczestnikach umiejętności z zakresu identyfikowania w organizacjach aspektów środowiskowych oraz ich oceny w celu określenia znaczących aspektów środowiskowych

Program szkolenia:

  1. Aspekty środowiskowe i ich umiejscowienie w kontekście organizacji
  2. Strony zainteresowane i ich wymagania dotyczące aspektów środowiskowych
  3. Definiowanie aspektów środowiskowych i kryteria ich oceny
  4. Wpływ na środowisko a zobowiązania zgodności
  5. Kompetencje i świadomość w zarządzaniu aspektami środowiskowymi
  6. Cele, zadania i programy środowiskowe
  7. Aspekty środowiskowe a kryteria i działania operacyjne
  8. Komunikacja dotycząca aspektów środowiskowych
  9. Monitorowanie, analiza i ocena aspektów środowiskowych w systemie zarządzania