Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

kadra zarządzająca, dyrektorzy i kierownicy kluczowych działów przedsiębiorstwa, administratorzy bezpieczeństwa, specjaliści ds. bezpieczeństwa, osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za zarządzanie ciągłością działania

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy w zakresie wymagań norm ISO 22301, opracowywanie planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych

Program:

  1. Planowanie ciągłości działania (na co zwracać szczególną uwagę)
  2. Jak przekonać pracowników i zarząd do BCM
  3. Najczęstszych błędów
  4. Pisanie planów awaryjnych
  5. Aktualizacja planów awaryjnych
  6. Testowanie planów awaryjnych
  7. Jak realizować przedsięwzięcia z planów awaryjnych w przypadku wystąpienia katastrofy