Czas trwania:

5 dni

Profil uczestnika:

  • Kierownictwo i pełnomocnicy nadzorujący system zarządzania;
  • Auditorzy wiodący posiadający uprawnienia w zakresie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 chcących rozszerzyć swoje kompetencje auditorskie o normę PN-ISO 45001:2018;
  • Osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze Systemów Zarządzania;
  • Konsultanci pomagający wdrażać system zarządzania;
  • Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia auditów drugiej czy trzeciej strony

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy wg PN-ISO 45001:2018.

Program szkolenia:

Pobierz program

Cena:

1900zł netto/os

Cena obejmuje:

czas pracy trenera, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat w formie papierowej