Czas trwania:

 5 dni (40h)

Profil uczestnika:

  • Kierownictwo i pełnomocnicy nadzorujący system zarządzania środowiskowego
  • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek certyfikujących
  • Osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • Konsultanci pomagający wdrażać system zarządzania środowiskowego
  • Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia auditów drugiej czy trzeciej strony

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań PN-EN ISO 14001:2015 w zgodności z PN-EN ISO 19011: 2018.

Program:

Pobierz program

Cena:

1900zł netto/os

Cena obejmuje:

czas pracy trenera, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat w formie papierowej