Czas trwania:

 5 dni (40h)

Profil uczestnika:

 • Kierownictwo i pełnomocnicy nadzorujący system zarządzania środowiskowego
 • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek certyfikujących
 • Osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Konsultanci pomagający wdrażać system zarządzania środowiskowego
 • Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia auditów drugiej czy trzeciej strony

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań PN-EN ISO 14001:2015 w zgodności z PN-EN ISO 19011: 2018.

Program:

 1. Wymagania i wytyczne normy ISO 14001
 2. Zasady audytowania wg normy ISO 19011:2018
 3. Techniki audytowania
 4. Zagadnienia prawne związane z SZŚ
 5. Aspekty środowiskowe
 6. Gotowość i reagowanie na awarie
 7. Identyfikacja wymagań i ocena zgodności
 8. Mierniki systemu zarządzania środowiskowego
 9. Planowanie auditu
 10. Pytania audytowe
 11. Działania audytowe
 12. Raportowanie
 13. Niezgodności
 14. Egzamin

 

Szczegółowy program szkolenia: proszę o kontakt – k.slusarek@isocert.pl